NATURESQUE SEMOSS B

Xenohybridní bovinní substituční materiál s povlakem z biopolymerů a fragmenty kolagenu.
Tato kombinace vytváří vstřebatelný materiál. Pro aplikaci je nutná hydratace krví, aby se mohl rozvíjet pozitivní efekt povrchové úpravy.

Porcinní spongiózní matrix ve dvou typech balení 
• Vyčištěná minerální spongiózní kost 
• Kostní minerál s uhličitanovým apatitem podporuje aktivitu buněk při novotvorbě kosti 
• K dodání v nádobce nebo předplněné injekční stříkačce pro snadnou aplikaci

Čistá kostní matrice s povrchem tvořeným kolagenními fragmenty a biopolymery

• Podporuje adhezi buněk
• Zlepšuje mechanické vlastnosti bovinní matrix
• Chrání před předčasnou resorbcí bovinní matrix

Výběr velikost granulátu: 0.25-1mm, 1-2mm